Nordic Offset
Finbound - Kolmiot

Joustava palvelu luo molemminpuolista menestystä

Nordic Offset Oy on yksi Suomen johtavista ilmastovastuun asiantuntijayrityksistä. Yritys tarjoaa laajasti hiilineutraaliuteen liittyviä palveluja, kuten hiilijalanjäljen laskentaa, päästöjen vähennyksiin tähtäävää konsultaatiota sekä päästöjen kompensaatiota sertifioidun vapaaehtoisen päästökaupan avulla. Lisäksi Nordic Offset neuvoo ja tukee asiakkaitaan ilmastovastuullisuuden viestimisessä.

Nordic Offset ja Finbound aloittivat jokin aika sitten yhteistyön, jonka päämäärä on laadukkaiden liidien hankinta Nordic Offsetin hiilijalanjäljen laskentapalvelun tueksi.
Finboundin kohdalla yhteistyö alkoi – kuten kuvaan sopii – sähköpostiin kilahtaneesta kiinnostavasta viestistä.

– Olemme pieni ja ketterä toimija, joka tekee palveluhankintoja tarpeen mukaan, kertoo yrityksen johtava asiantuntija Maija Saijonmaa.

Ketteryys tarkoittaa muun muassa sitä, että päätöksiä voidaan tehdä nopeasti, kun hyvä tilaisuus nousee esiin. Saijonmaan mukaan Finboundin kanssa päästiin heti samalle aaltopituudelle.

– Finboundin esittely ja tarjonta olivat selkeitä ja johdonmukaisia tehden päätöksenteostani helppoa. Jo toisen palaverin jälkeen yhteiset tavoitteet ja reunaehdot olivat selvillä, ja yhteistyö valmiina alkamaan.

Asiakaslähtöinen toimintamalli tuottaa tuloksia

Joustavuus kumppanuuksissa on kasvuyritykselle tärkeää. Joskus resursseja on ohjattava akuutisti toisaalle markkinatilanteen tai omien tarpeiden mukaan. Maija Saijonmaa kiittääkin, että Finbound ymmärtää asiakkaan tarpeet hyvin.

– Siirsimme aloitusta hieman omien kiireidemme vuoksi. Finbound ymmärsi tilanteemme, ja saimme palvelusta paremman hyödyn, kun uudessa ajankohdassa resurssimme kohtasivat.

Myös datan muotoilua on kehitetty yhdessä niin, että sen informaatioarvo on Nordic Offsetille entistä suurempi.

– Olemme pyytäneet muutoksia esimerkiksi kontaktilistoihin ja tilastoraportteihin. Finbound on reagoinut nopeasti ja tehokkaasti pyyntöihin, ja olemme saaneet erinomaista palvelua.

Avoin keskusteluyhteys hyödyttääkin molempia yrityksiä. Yhteistyökumppani antaa ulkopuolisen näkökulman omaan toimintaan.

– Palautetta on ollut helppo antaa, ja kuten tarkoitus on, niin palautteen avulla yhteistyömme on kehittynyt paremmaksi.

Yhteistyö tuo mukanaan positiivisia haasteita

Vaikka yhteinen matka on vasta alussa, niin Finboundin kanssa tehty yhteistyö on jo nyt tuottanut Nordic Offsetille laadukkaita liidejä.

– Viestien avausprosentti on korkea, ja mikä tärkeintä, ne myös johtavat toimenpiteisiin. Lisäksi viestien vastaanottajat ovat relevantteja, joten pääsemme nopeasti etenemään keskusteluissa.

Finboundin osaamisen keskiössä onkin sopivien kontaktihenkilöiden tunnistaminen ja kartoittaminen, jolloin asiakkaalle vapautuu aikaa oman asiantuntemuksensa hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Saijonmaa kannustaa varautumaan liidien määrän kasvuun heti yhteistyön alussa, jotta palvelusta saa kaiken irti.

– Nordic Offsetin toiminnassa myyntisykli on kohtuullisen pitkä ja yksilöllinen. Finboundin tuottamat liidit luovat meille positiivista haastetta ohjata resursseja potentiaalisille uusille kumppanuuksille.

Kansainvälisiä mahdollisuuksia näköpiirissä

Nykyinen yhteistyö Finboundin ja Nordic Offsetin välillä keskittyy kotimaisiin yrityksiin. Finboundin tarjonta kasvaa kuitenkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

– Ilmastovastuullisuus on luonnollisesti erittäin ajankohtainen aihe kansainvälisesti. Tulevaisuudessa yhteistyömme Finboundin kanssa voisi laajentua myös maantieteellisesti, Saijonmaa mainitsee.

Finboundin kerryttämä data ja kokemus ovat hyödyllistä tietoa uusille alueille laajentuville yrityksille. Testaaminen ja jatkuva kehittyminen ovat Finboundin DNA:ssa – ominaisuudet, joita kansainvälisillä markkinoilla ei voi ohittaa.

– Palvelualttiin yrityksen kanssa on mukava tehdä yhteistyötä, ja hyvät tulokset varmistavat yhteistyön jatkuvuuden, päättää Maija Saijonmaa.