Kasvata B2B-myyntiäsi laadukkaan sähköpostimarkkinoinnin avulla

Haluatko tavoittaa yrityksesi koko potentiaalisen markkinan,  hankkia laadukkaampia liidejä myyntitiimillesi ja tehdä yksinkertaisesti enemmän kauppaa?

Me autamme kasvua tavoittelevia B2B-organisaatioita tunnistamaan otollisimmat kohderyhmät ja löytämään niiden joukosta potentiaalisimmat asiakasyritykset.

Luomme personoidun sähköpostikampanjan, joka herättää potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen, ja kontaktoimme oikeat päättäjät, oikeaan aikaan.

Me avaamme myyntikeskustelun puolestanne ja tarjoamme lämpimät liidit suoraan myyntiputkeenne.

Me etsimme puolestanne parhaat apajat, asetamme syötit ja autamme teitä nappaamaan suurimmat vonkaleet.

– Hyödyt –

Kontaktoinnin ulkoistaminen Finboundille

Auttaa tavoittamaan aidosti potentiaalisimmat asiakkaat

Oikeiden kohderyhmien tunnistaminen ja kiinnostavien kontaktihenkilöiden kartoittaminen ovat edellytyksiä tehokkaalle uusasiakashankinnalle. Finboundin käyttämien B2B-kohderyhmätyökalujen ja ajantasaisten tietokantojen avulla tehty prospektointi mahdollistaa kattavammat ja täsmällisemmät kontaktilistat.

Kasvattaa laadukkaiden liidien määrää sekä myyntiä

Kylmäkontaktointi on työlästä ja aikaa vievää puuhaa, joka vaatii onnistuakseen systemaattista otetta myyntitiimiltä. Finboundin avulla myynnin alkupää pysyy jatkuvasti käynnissä ja myyntiputkeen generoidaan tasaiseen tahtiin uusia laadukkaita liidejä.

Vapauttaa myyntitiimin aikaa tulosten tekemiseen

Ensikontaktointi on useimmille myyjille se kaikista epämieluisin vaihe myyntiprosessia, ja silti se haukkaa suurimman osan myyntitiimin ajasta. Kun kylmäkontaktointi ulkoistetaan prospektointiin erikoistuneille ammattilaisille, myyjille jää enemmän aikaa ja motivaatiota kaupantekoon.

Lisää ymmärrystä kohderyhmän käyttäytymisestä

Sähköpostikampanjoiden tehokkuutta voidaan optimoida keräämällä tietoa ostajapersoonista ja kohderyhmien käyttäytymisestä sekä testaamalla erilaisia tapoja ja viestikärkiä, joilla lähestyä päättäjiä. Finboundin kerryttämä data tarjoaa hyödyllistä tietoa myös yrityksen oman markkinointi- ja myyntitiimin työn tueksi.

Laitetaanko yhdessä yrityksesi myyntiprosessin alkupää kuntoon?

– Kenelle? –

Niille, jotka haluavat kasvattaa myyntiä

Finboundin sähköpostimarkkinointikampanjat soveltuvat kaikille kasvua tavoitteleville B2B-yrityksille alasta riippumatta. Palvelustamme hyötyvät yritykset, jotka eivät välttämättä vielä tällä hetkellä tavoita oman markkinansa täyttä potentiaalia – sekä yritykset, jotka haluavat saada enemmän ja tasaisemmin laadukkaita liidejä myyntitiimillensä.

Finbound

– Finbound –

Keitä me olemme?

Finbound on rautaisilla myynnin- ja markkinoinnin ammattilaisilla varustettu yritys, jonka tehtävänä on auttaa laadukkaamman prospektoinnin avulla eri alojen yrityksiä saavuttamaan parempia tuloksia B2B-myynnissä. Ketterä tiimimme tuo myyntiprosessinne alkupäähän monipuolista osaamista ja strukturoitua tekemistä.